softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

Inteligentní doprava

Informace o projektu

EVROPSÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inivace pro konkurenceschopnost

V roce 2016 byl naší společnosti z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost schválen k financování projekt Vývoj aplikace "Inteligentní doprava", vedený pod registračním číslem CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000117.

Předmětem projektu je vývoj nové komplexní aplikace pro řízení systému veřejné dopravy, poskytování informací o jejím stavu, přístup k dopravním databázím se zaměřením na integrované dopravní systémy ve městech a s další pokročilou funkcionalitou.

Projekt řeší problém nedostatečného provázání jednotlivých složek informačních systémů ve veřejné dopravě. V současné době neexistují funkčně provázané aplikace, které by mohly sloužit jak dopravcům pro plánování a řízení dopravní obslužnosti, dispečerským centrálám pro okamžité řízení dopravy a současně uživatelům (občanům) pro získávání statických i online informací o aktuálním dopravním spojení.

Cílem projektu je tedy vývoj univerzální aplikace, využitelné všemi účastníky integrovaných dopravních systémů, jak soukromými a veřejnými dopravci, tak veřejnou správou, tak i běžnými občany a to s minimálními nároky na komplikovanost obsluhy a složitost instalace či výkon hardwaru.

V důsledku projektu je očekáváno snazší plánování ve veřejné dopravě, řízení výpadků a zároveň poskytnutí online informace např. o vytížení spojů, zpožděních, aktuální pozici konkrétního spoje, možnosti online odbavení, rozúčtovaní příjmů mezi účastníky IDS apod. a to vše nejen ve standardních rozhraních, ale i prostřednictvím aplikačních vrstev pro chytrá zařízení, jako jsou tablety a mobily.

Novinky

9.12.2018

Zrušení aplikace Výkony

Byl zrušen provoz aplikace Výkony.

19.10.2018

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze nativních aplikací pro Android a iOs.

1.9.2018

Tarifní kalkulátor jízdného ČD

Byla zrušena služba tarifního kalkulátoru.

1.8.2018

Aktualizace souřadnic

Došlo k významné aktualizaci dat vyhledávačů IDOS.cz a CP.sk.

Více novinek

Důležité odkazy

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna