softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

Veřejná doprava

Informace o projektu

EVROPSÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inivace pro konkurenceschopnost

V roce 2016 byl naší společnosti (ve spolupráci se společností Central Euroepan Data Agency, a. s.) z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost schválen k financování projekt Optimalizace datové základny a informačních systémů ve veřejné dopravě s využitím metod data miningu a mapových služeb, vedený pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004435.

Cílem projektu je vývoj datové základny informačních systémů pro veřejnou dopravu, výzkum a následný vývoj datových modelů, software nástrojů, aplikací a služeb, které budou dostupné zároveň pro odborníky z oblasti veřejné dopravy i pro cestující. Významným cílem je vytvoření aplikace, sloužící jako komplexní editační nástroj a registr k identifikaci a lokalizaci zastávek a linek veřejné dopravy.

Novinky

9.12.2018

Zrušení aplikace Výkony

Byl zrušen provoz aplikace Výkony.

19.10.2018

Nová verze IDOS

Byla nasazena nová verze nativních aplikací pro Android a iOs.

1.9.2018

Tarifní kalkulátor jízdného ČD

Byla zrušena služba tarifního kalkulátoru.

1.8.2018

Aktualizace souřadnic

Došlo k významné aktualizaci dat vyhledávačů IDOS.cz a CP.sk.

Více novinek

Důležité odkazy

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna